Thứ Ba, Tháng Sáu 15, 2021
Home Bài của bạn BCH TW THA KỶ LUẬT BỘ CHÍNH TRỊ HAY TỰ THA CHO...

BCH TW THA KỶ LUẬT BỘ CHÍNH TRỊ HAY TỰ THA CHO MÌNH

TS. VŨ DUY PHÚ
 (Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu các Vấn đề Phát triển -VIDS/Vusta)

Ts. Vũ Duy Phú
Ts. Vũ Duy Phú

Bộ Chính trị tự xin chịu kỷ luật vì những sai lầm rất lớn của toàn Đảng dẫn đến hậu quả nghiệm trọng. Đó là, đáng nhẽ sau đại thắng 1975, nhất là sau Đại hội VI với quyết tâm đổi mới, đất nước ta đã có thể chuyển biến cơ bản sang một tầm mức cao hơn, tận dụng tốt nhất thời cơ và khí thế vươn lên của toàn dân tộc, đáp ứng sự khuyến khích và hy vọng của nhiều nước bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới (điều đó được biểu hiện dưới rất nhiều hình thức và những tín hiệu khác nhau). 

Nhưng từ Đại hội VII trở đi, dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà thực chất là dưới sự chỉ đạo quyết sách trực tiếp của Bộ Chính trị các khóa sau đó, cho đến lần kiểm điểm của Bộ Chính trị khóa này, rất tiếc, chúng ta đã phạm rất nhiều sai lầm nghiêm trọng, như Trung ương đã tự nhận định, đặc biệt là xuất phát từ cái gốc là sự suy giảm lý tưởng cao quý vì dân, vì nước của Đảng, dẫn đến không thể vượt qua nổi những lực cản trở cải cách thể chế chính trị, hậu quả là suy thoái về tổ chức, kỷ luật, đạo đức và niềm tin từ trong Đảng, lan ra bên ngoài thành suy thoái đạo đức, kinh tế và trật tự xã hội.

Nay Bộ Chính trị đã nhận ra sai lầm thiếu sót và xin nhận mức kỷ luật nào đó của Trung ương. Đó là một dấu hiệu rất đáng mừng, là tiền đề cho những bước tiến mới đầy hy vọng của Đảng. Nhân dân chúng ta trước hết rất nên hoan nghênh, sau đó có phê phán, bình phẩm gì thì hãy phê phán bình phẩm. Tôi cũng xin mạn phép nói lên mầy suy nghĩ của mình sau đây.

Dư luận đông đảo các tầng lớp ưu tú và nhân dân đã hầu như thống nhất nhận định rằng, cái lỗi lớn nhất, quyết định nhất của Đảng, và của cả “phe XHCN” là lỗi hệ thống, dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô – thành trì của Cách mạng XHCN – , và khối các nước Đông Âu, đến sự suy thoái trầm trọng không rõ lối ra – về thể chế chính trị – của các nước XHCN còn lại, là Việt nam, Trung Quốc, Cu ba, Triều Tiên . . . Mấy đặc trưng quan trọng nhất của lỗi hệ thống này là:

Một là, và quan trọng nhất là, đã kiên trì vận dụng những sai lầm của Chủ nghĩa Mác – Lê nin và mô hình XHCN kiểu Stalin, độc đảng toàn trị, trong đó lấy đấu tranh giai cấp giữa công nông và tư sản – tức là giữa XHCN và TBCN !) làm động lực cho mọi hoạt động của Đảng và của cả xã hội; thực hành chuyên chính vô sản, sở hữu toàn dân máy móc; quốc doanh làm nòng cốt; phủ nhận vai trò của xã hội dân sự…biến lý tưởng “Dân làm chủ” thành chế độ “Đảng làm chủ”, mà thực chất đã giao “Quyền làm chủ” đất nước cho các cấp ủy Đảng từ TƯ đến mọi cơ sở.

Hai là, khi không thể tiếp tục kinh tế kế hoạch hóa tập trung, nên đành phải đổi mới về kinh tế, vận dụng cơ chế thị trường và mở cửa hội nhập, nhưng lại không chịu đổi mới đồng bộ về thể chế chính trị, vẫn kiên trì độc đảng lãnh đạo, mà, như trên đã nói, thực chất là tập trung quyền quyết định vào các cấp ủy từ Trung ương đến các bộ ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế (để họ muốn làm gì thì làm). Sự khập khiễng “đầu Ngô, mình Sở”: Sự tháo khóan “bung ra” ở và cho các cơ sở địa phương, các bộ ngành và các tập đoàn (cả tư duy, chủ trương và quyền hành) và sự tiếp tục “kiên trì” ở trên Trung ương (tập trung, giữ vững quyền lãnh đạo toàn diện và tập trung, độc quyền cả tư duy và trí tuệ) và sự trói buộc, mất dân chủ, thậm chí áp đặt, cưỡng bức nghiêm trọng trong xã hội …đã dẫn đến thiểu năng trí tuệ ở mọi cấp lãnh đạo, dẫn đến tình trạng “thập nhị xứ quân” từ đó làm hỗn loạn tổ chức, mất kỷ cương phép nước, phép Đảng và xã hội, dẫn đến tham nhũng tiêu cực, tệ nạn xã hội ngày càng hoành hành hơn hẳn những căn bệnh này tại các nước phát triển…

Ba là, tính “kiêu ngạo cộng sản”, chỉ coi “công nông – tức Đảng – là yêu nước nhất, cách mạng nhất, và trí tuệ nhất”, luôn luôn cho rằng mình “đã thuộc bài” hơn mọi người; cũng như bệnh “thành tích chủ nghĩa”… đã trói buộc quyền tự do dân chủ, sức sáng tạo và sức sống của cả một dân tộc vừa mới “Rũ bùn đứng dậy chói lòa” để vươn lên. Vì vậy, nội dung mấy nghị quyết 4, 5, 6 vừa rồi là rất trúng, nhưng mới chỉ tập trung bàn cách giải quyết phần ngọn của sự suy thoái của Đảng và của xã hội Việt Nam.

Tôi thấy, Bộ Chính trị đã nhận thấy sai lầm lớn, nghiêm khắc xin chịu kỷ luật, song chính Trung ương Đảng lại tha thứ cho Bộ Chính trị, tức cũng là tự tha thứ cho chính mình. Điều đó ta nên suy nhĩ thế nào?

Một là, vì quyền lợi tối cao của Đất nước, trong tình hình hiện nay: Vì chưa sửa được lỗi hệ thống, đất nước còn đang rất khó khăn, thù trong giặc ngoài, nên Trung ương làm như vậy là được, và trước mắt nhân dân cũng thông cảm thôi. Bởi cái lỗi hệ thống này là nó bắt nguồn từ cái thế kẹt khi nhân dân ta buộc phải dựa vào Liên Xô và Trung Quốc để đấu tranh giành, giữ độc lập và phục hồi sau chiến tranh kéo dài. Nó cũng bắt nguồn từ sự thiếu những tri thức cần thiết để sớm nhân ra sai lầm của CN Mác Lê như Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu, và cuối cùng là nó bị chủ nghĩa cá nhân, “lợi ích phe nhóm” nặng nề cản trở quá trình đổi mới thể chế chính trị… Do đó, ta có thể khách quan mà nói rằng, Bộ Chính trị hiện nay – mặc dù có những sai lầm riêng – nhưng về khách quan, cũng là nạn nhân của những sai lầm thể chế (lỗi hệ thống) tích tụ từ mấy chục năm qua… Vì vậy, niềm vui của nhân dân sẽ lớn hơn nhiều, vinh quang của Đảng sẽ trở lại sáng ngời, nếu Đảng ta thật sự quyết tâm sửa cái lỗi hệ thống nói trên càng nhanh, càng tốt. Còn nếu không, Đảng lại cứ tiếp tục sai lầm và lại cứ tiếp tục tự tha thứ cho mình!

Hai là, vấn đề là sửa lỗi hệ thống trong tình hình hiện nay cần phải thế nào ? Đại đa số đảng viên và người dân tin rằng, cứ theo cách kiểm điểm và hứa hẹn nghiêm túc này, rồi Đảng cũng sẽ sửa được lỗi hệ thống. Nhưng cũng có rất nhiều người cho rằng, cần phải làm một cuộc cách mạng văn hóa chính trị mới theo kiểu “liệu pháp sốc” trong Đảng và trong xã hội. Tôi cho rằng, Đảng ta và xã hội ta đang đứng trước cái ngưỡng của khả năng cách mạng triệt để một cách hòa bình. Tình hình và bản chất của Đảng ta, sự giác ngộ cao và rất quật cường của nhân dân ta , sự kỳ vọng và giúp đỡ động viên của các nước bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới… một mặt, cho phép ta làm cách mạng văn hóa – chính trị một cách hòa bình, mặt khác cũng không cho phép ta làm cách mạng văn hóa – chính trị một cách vội vã rất dễ dẫn đến hỗn loạn như rất nhiều nước khác vừa qua và đang diễn ra hiện nay. (Một khi con bệnh đã suy thoái cả lục phủ ngũ tạng, thì không thể chỉ dùng biện pháp mổ sẻ, cắt bỏ mà giải quyết được… ). Theo tôi, như trên đã nói, cái lỗi lớn nhất là Đảng ta, do kiên trì CN Mác Lê, nên ngày càng biến thể chế mong muốn Dân làm chủ, thành thể chế Đảng làm chủ. Tình hình càng khó khăn, các Đảng CS – trong đó có Đảng ta – càng muốn “làm chủ” nhiều hơn, sâu rộng hơn, áp đặt chuyên chính quyết liệt hơn; vì cứ sợ Dân làm chủ là sẽ hỏng hết! Đồng chí Tổng Bí thư đã có lúc băn khoăn rất thực lòng mà hỏi rằng: Dân là ai mới được chứ ? Vậy Dân tộc ta hàng mấy ngàn năm dựng nước, đã có biết bao chiến công hiển hách từ khi chưa có Đảng Công sản, đó chẳng phải là chiến công của nhân dân theo nghĩa thông thường hay sao?

Ba là, suy cho cùng, cái chốt quan trọng nhất là ai được quyền quyết định tối hậu mọi vấn dề của Đất nước, của các địa phương, các bộ ngành và của các tập đoàn, doanh nghiệp ? Trả lời và sửa được điểm chốt này là đã tạm ổn, là có triển vọng thực hiện thắng lợi việc lập ra thể chế Dân làm chủ.trong hòa bình. Theo tôi, Đảng cần cương quyết bỏ cái quyền Đảng lãnh đạo “tập trung và toàn diện” quá đại trà như hiện nay, – thực chất là cái quyền đó lâu nay vẫn được trao cho mọi cấp ủy Đảng từ Trung ương tới các địa phương, bộ ngành và tập đoàn kinh tế (bất kể cấp ủy đó mạnh hay yếu, tốt hay xấu, bị nhóm lợi ích chi phối hay không, có đủ trí tuệ hay chỉ có vài đảng viên do hoàn cảnh nên ít được học hành, rèn luyện) – Đảng, mà trước hết là Bộ Chính trị, hãy tập trung mọi sức lực và trí tuệ vào việc lãnh đạo toàn dân toàn Đảng làm ra bản Hiến pháp mới trên tinh thần và bản chất tư tưởng Dân làm chủ của Hồ Chí Minh, đã thể hiện rõ nét trong Tuyên ngôn lập nước và bản Hiến pháp năm 1946. Sau đó, toàn Dân, toàn Đảng coi Hiến pháp mới đó là người lãnh đạo chỉ đường tối cao của toàn Dân tộc, trong đó có cả quy định sự hoạt động mang tính lãnh đạo – cố vấn tối cao – của Đảng. Đảng nên và cần phải.truất bỏ quyền lãnh đạo quyết định độc quyền của các cấp ủy cấp dưới từ các bộ ngành, các tỉnh, các địa phương và các Doanh nghiệp nhà nước. Ở Trung ương, thì Bộ Chính trị và Trung ương Đảng phải hết sức tôn trọng – bằng các quy chế cụ thể – quyền lực và hoạt động của Quốc hội, của Chính phủ – những cơ quan, tổ chức đại diện tối cao tập hợp phần lớn tài trí, quyền lực của toàn dân, do Nhân dân trực tiếp bầu cử ra. Đảng cần tham gia trực tiếp vào quá trình bầu bán dân chủ vào các cơ quan quyền lực này của Nhân dân để được thực hiện – theo luật định – trách nhiệm lãnh đạo mà Đảng tự nguyên trao cho mình lâu nay. Tôi cho rằng, bước đầu tiên rất nên làm như vậy để Đất nước sẽ dần dần ổn định và phát triển hòa bình.

Lưu ý, đã có hiện tượng, một số nước bè bạn có thể “đi sau, về trước” chúng ta. Ngay đối với Trung Quốc, nếu chúng ta không dũng cảm sửa lỗi hệ thống sớm, thì chúng ta cũng sẽ thua cả Trung Quốc, mặc dù hiện nay họ vẫn dỗ dành chúng ta “kiên trì” CN Mác Lê, bởi thực lòng họ không muốn chúng ta tiến trước họ, thậm chí muốn chúng ta lạc hậu để phụ thuộc họ.

 Tuy nhiên, nhân dân ta nên vững tin và bình tĩnh giúp vào, và thúc đẩy thêm vào sự sáng suốt và dũng cảm của toàn Đảng, của Bộ Chính trị và T.Ư Đảng. Cái gì là quy luật tất yếu, nó sẽ phải đến.

V.D.P

(Bản thảo do tác giả gửi đến Bvbqd)
RELATED ARTICLES

Văn Cầm Hải: Ở Việt Nam, số lượng nhà văn giỏi ngoại ngữ quá hiếm hoi

VĂN CẦM HẢI Mới đây, Văn Cầm Hải được Bộ Ngoại giao Mỹ mời tham gia Chương trình viết văn Quốc tế 2005 (International Writing...

KHI XÃ HỘI XUỐNG CẤP, NHÀ THƠ – NGƯỜI Ở ĐÂU?

NGUYỄN TRỌNG TẠO (Nguyễn Đức Tùng thực hiện) Nguyễn Đức Tùng: Rất vui được trò chuyện với anh Nguyễn Trọng Tạo, chàng thi sĩ lãng mạn...

Mà đời vẫn say, mà hồn vẫn gió…

NGUYỄN VIỆT CHIỄN Ngày ấy mà Tạo đã thân với Hoàng Cầm, Văn Cao làm tôi choáng, tôi bái phục. Đi chơi với Tạo, tức...

8 COMMENTS

 1. Tôi thấy bài viết ngắn gọn, nhưng đủ khát quát tình hình lớn của đất nước và nếu đảng ta thay đổi như vậy sẽ rất hòa bình, khả thi và tốt cho dân tộc Vn ta.

  Làm gì thì làm nhưng đừng để nhân dân Vn , những người quá tốt đối với đảng CSVN, bị thất nghiệp quá nhiều, không có thu nhập, không có tiền chữa bệnh, thiếu ăn, đạo đức xã hội xuống cấp và cái quan trọng nhất là bộ máy nhà nước hãy vì dân chứ đừng gây ra cảnh đàn áp và gây nên nỗi sợ hãi cho cả một dân tộc và hầu hết nhân dân như hiện nay.

  Tôi tin là ĐCSVN đã nhìn thấy vấn đề , rồi sẽ sửa chữa sai lầm nhanh chóng và hòa bình.

 2. Kẻ chiến thắng, nói ngược được, xuôi được. Người cầm quyền, lùa gậy chỉ đường. Dân VN 67 năm vẫn thế, khác chăng, tư duy đã khác, trí tuệ đã khác. Không được lòng dân thì chết

 3. Tôi không biết là BCT như TBT đã thừa nhận và xin lỗi trước Đảng, trước dân về sai lầm nghiêm trọng, về yếu kém ở đây là gì? Có phải sai lầm về hệ thống như bác Phú trình bày không? Vì trước, sau HN TƯ 6, TBT vẫn luôn khẳng định:
  – Chúng ta (Đảng ta) kiên trì chủ nghĩa Mac-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh,
  – Đảng lãnh đạo Quốc hội, Đảng lãnh toàn diện chính trị đất nước,
  – Không có tam quyền phân lập,
  – Đất đai là công thổ quốc gia (không có chủ sở hữu cụ hể),
  – Kinh tế Nhà nước (Doanh nghiệp nhà nước) là chủ đạo,
  – Phát triển nền kinh tế thị trường có định hướng XHCN.
  Vậy BCT có nhận ra sai lầm trong các mặt này không, hay chỉ sai lầm về không giám sát để một vài cá nhân thao túng, lũng đoạn dẫn đến “no cơm ấm cật dậm dật phao câu”. Nếu như vậy thì hẳn không thể giải quyết vấn đề vì ở nước ta đang cố trộn, cố ép những cái mâu thuẫn nhau, đối lập nhau thành giải pháp cho phát triển Đất nước. Cái lỗ là định chế chứ không phải một hay một số cá nhân nào. Dù có thay Thủ tướng hay cả TBT thì cũng vậy thôi.

  • Tra loi Tuan Lien:
   Cai loi quan trong GOC RE la LOI HE THONG (CSVN do da theo CN Mac – Le sai lam, cai ma Lien Xo va Dong Au da tu bo). Nhung CSVN chua the bo ngay duoc vi TQ Dai Han kim kep de de thong trij VN nhu ta dang thay.
   Tin rang sau khi CS (CN Dai Han TQ) bij that bai tren dat TQ thi VN se moi thoat hoan toan duocj che do CS doc quyen xau xa hien nay..
   VDP

 4. Cám ơn ntt.info đã đưa bài viết của tôi lên trang mạng cá nhân. Gần đây tôi đã viết rất nhiều bài mới . Do ngày càng rõ SỰ ĐỜI hơn, nên viết TRÚNG hơn. Vậy nếu các anh thấy được, xin phổ biến cho nhân dân thế giới giúp.
  Rất cám ơn.
  Vũ Duy Phú.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

SINH NHẬT MÙA THU

NGUYỄN TRỌNG TẠO SINH NHẬT MÙA THU Tặng Em Ai giấu trong màu thu Bông cúc xanh tháng bảy Nhìn cánh hoa anh thấy Thu về cùng gió xanh Ai giấu...

Văn Cầm Hải: Ở Việt Nam, số lượng nhà văn giỏi ngoại ngữ quá hiếm hoi

VĂN CẦM HẢI Mới đây, Văn Cầm Hải được Bộ Ngoại giao Mỹ mời tham gia Chương trình viết văn Quốc tế 2005 (International Writing...

BỐ VÀ CON

NGUYỄN TRỌNG TẠO Tặng con và bố Tú Con gọi nồng nàn tiếng bố Bố cưng gái rượu yêu kiều  Rồi con thành bà nội ngoại Bố mãi gọi...

KHI XÃ HỘI XUỐNG CẤP, NHÀ THƠ – NGƯỜI Ở ĐÂU?

NGUYỄN TRỌNG TẠO (Nguyễn Đức Tùng thực hiện) Nguyễn Đức Tùng: Rất vui được trò chuyện với anh Nguyễn Trọng Tạo, chàng thi sĩ lãng mạn...

Recent Comments

loctran on THỜI MẠT
Đào Nguyên Lan on THƠ NGUYỄN NGỌC VƯỢNG
tamnguyenxuan55gmail.com on 3 TẢN VĂN CỦA ĐẬU THỊ THƯƠNG
Vương on ĐẤT NƯỚC TÔI
Nguyễn Hoàng Sơn on NHÀ THƠ NGUYỄN DUY VỀ LÀNG
tu sinh on BA THẰNG BẠN
Nguyễn Thanh Cừ on TỔNG THỐNG
Trần Anh Dũng on THƠ ĐẶNG LƯU SAN
Nguyễn Ngọc Phong on “SUY NGẪM” CỦA LÊ THANH DŨNG
Hoàng Trí on NGỤM CHÁO LÚ
Trâu Hà Tĩnh on BA CÂU HỎI CHO HOÀNG HƯNG
sonnghithu@gmail.com on NGƯỜI VỀ TRƯỜNG SA
phamducquy on THƠ VÕ THANH AN
trần vũ long on THƠ VÕ THANH AN
Nguyễn Trường Sơn on DƯỚI BÓNG CÂY XANH
TRẦN NHUỆ on DƯỚI BÓNG CÂY XANH
Nguyễn Thanh Cừ on DƯỚI BÓNG CÂY XANH
Lê Kinh Thắng - Tham tán Thương mại tại Nam Phi on CẢM THỨC 42 NĂM TÌNH ĐOẠN TUYỆT
Lê Anh Phong - TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình on CẢM THỨC 42 NĂM TÌNH ĐOẠN TUYỆT
Nguyễn Thị Bích Lài - Đồng hương của hai người hiện ở TP. Pleiku - tỉnh Gialai – Pleiku. on CẢM THỨC 42 NĂM TÌNH ĐOẠN TUYỆT
Phạm Đông on VĂN TẾ CÂY HÀ NỘI
Nguyễn Thanh Cừ on ĐỐI THOẠI VỚI LÝ QUANG DIỆU
Nguyễn Thanh Cừ on XIN ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÂY…
Người lái đò on ĐANG SỐNG MÀ ĐÃ BẢO TÀNG…
Phan Thai Duc Hieu on THÂN PHỤ TÔI
THUYTANTHUYTRUONG on TUYẾT NGA
jamesnguyen on CON TUYẾT
jamesnguyen on KIẾP HÀI NHI
Khanh nguyen on NẾU NHƯ KHÔNG… NẾU
Người Nha Trang on LỜI NGUYỀN CỦA BIỂN
Người Nha Trang on LỜI NGUYỀN CỦA BIỂN
Pham Tien Cat on NGUYỄN HOA VÀ THƠ
Anh Nguyên on CÁI ĐINH ỐC
Nguyễn Thanh Cừ (Hà Nội) on NGUYỄN TRỌNG TẠO HAY ÔNG “ĐỦ MÓN, 5 SAY”
phạm Dũng on SUY NGHĨ VỀ HÒA HỢP
Nguyễn Thị Long on KHOẢNG TRỐNG KHÔNG LẤP ĐẦY
nguyễn thị thanh minh on KHOẢNG TRỐNG KHÔNG LẤP ĐẦY
Nhà giáo Nguyễn Hữu Duyến. on VĨNH BIỆT NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG SÁNG
Nhà giáo Nguyễn Hữu Duyến. on KHÚC HÁT SÔNG QUÊ – BÀI CA CỦA MỌI NGƯỜI
Lâm Bích Thủy on THƠ VALENTINE 2014
Anh Nguyên on THƠ VALENTINE 2014
Pham Tuấn Thọ on NGHỆ THUẬT TÌNH THƯƠNG
Nguyễn Tiến Dũng on NGHỆ THUẬT TÌNH THƯƠNG
Phạm Trường Thi on NGHỆ THUẬT TÌNH THƯƠNG
phạm tuấn thọ on NGHỆ THUẬT TÌNH THƯƠNG
Nguoi mien nui on QUYẾT LIỆT LÀ… TAN VỠ
Nguyễn Mộng Nhưng on NGHỆ THUẬT TÌNH THƯƠNG
phó thường dân on NGUY CƠ TỪ TRUNG QUỐC
thời đại khoa học on GẶP TƯỚNG GIÁP VÀ NGẪM VỀ NGƯỜI
Nỗi buồn hoa phượng on TRUYỆN CỰC NGẮN: BIẾU SÁCH
Gloomy 1721979 on KINH SÁCH CỦA NƯỚC VỆ
Dân gian: "Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" on NƯỚC ICELAND KÍNH TRỌNG NHẤT NGHỀ VIẾT VĂN
Hoạ sĩ Trần Thị Bích Huệ on BÁC NGỦ NGON KHÔNG?
Huỳnh Văn Úc on BÁC NGỦ NGON KHÔNG?
Van Duc on HOA MẠC TRẮNG
nguyễncamgiang@yahoo.com.vn on NHỮNG CÁI CHẾT TỨC TƯỞI CỦA NHÀ VĂN
Danh Hiếu on ĐI TÌM MỘT NHÀ THƠ
Nhan Van on HỒI KÝ CA SĨ
Bà Ngoại on HỒI KÝ CA SĨ
Văn Nhân. on HỒI KÝ CA SĨ
Dungquy on HỒI KÝ CA SĨ
Người nhà quê on SUY NGẪM CỦA LÊ THANH DŨNG
nguyenvan on TÔI YÊU VIỆT NAM
Thanh Minh on TÔI YÊU VIỆT NAM
Hoàng Lãng Thụy on INRASARA BÌNH BÀI THƠ “CHIA”
Đỗ Cảnh Thìn on VU LAN – NGÀY TẠ MẸ
ANH NGUYỄN on HAI BỨC ẢNH TỪ CHINA
Nguyễn thanh Hà on VU LAN – NGÀY TẠ MẸ
Thanh nien nghiem tuc on ĐẶNG HUY VĂN DẶN PHƯƠNG UYÊN
Hà quang Minh on VU LAN – NGÀY TẠ MẸ
Trọng Hoàng on VU LAN – NGÀY TẠ MẸ
Văn Nhân. on HỌC LÀM QUAN
vũ thảo on KHÔNG ĐỀ 72
Quyen on KHÔNG ĐỀ 72
Quyen on HỌC LÀM QUAN
Nguoi lam thue on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
nguyenvan on HỌC LÀM QUAN
GÀ QUÊ on HỌC LÀM QUAN
montaukmosquito on HỌC LÀM QUAN
Phạm Lưu Vũ on KHÔNG ĐỀ 72
Hạnh Nhung on KHÔNG ĐỀ 72
dinhqn on KHÔNG ĐỀ 72
hoang anh on LƯU MANH KẺ CHỢ
Khánh Minh on KHÔNG ĐỀ 72
Nhị Mai on KHÔNG ĐỀ 72
Bá Tiến on TUYẾT NGA
Thanh Minh on TUYẾT NGA
HOÀNG TRƯỜNG SA on HAI BỨC ẢNH TỪ CHINA
Gloomy 1721979 on HAI BỨC ẢNH TỪ CHINA
Thập tứ đại ngu. on HAI BỨC ẢNH TỪ CHINA
mai thanh sơn on ĐI TÌM MỘT NHÀ THƠ
Hồ Muôn on ĐI TÌM MỘT NHÀ THƠ
ANH NGUYỄN on LƯU MANH KẺ CHỢ
ANH NGUYỄN on CHÙM THƠ BIỂN
Thanh Minh on LƯU MANH KẺ CHỢ
hoang anh on LƯU MANH KẺ CHỢ
Vũ Xuân Tửu on LƯU MANH KẺ CHỢ
luong thien on LƯU MANH KẺ CHỢ
nguyenvan on LƯU MANH KẺ CHỢ
Phan Thế Thủy on LƯU MANH KẺ CHỢ
T. A. T on THÂN PHỤ TÔI
Lê văn Minh on THÂN PHỤ TÔI
Tô Lê Sơn on THÂN PHỤ TÔI
ANH NGUYỄN on SẮC DỤC
Đỗ Duy Văn on THÂN PHỤ TÔI
Lưu Đinh Anh on SẮC DỤC
hao hao on THÂN PHỤ TÔI
nguyenvan on 23 TẦNG NGƯỜI
Văn Trường Lưu on CHUYỆN BÁ NHA – TỬ KỲ
Hoàng Văn Hoan on CÁI ĐUÔI TÔN NGỘ KHÔNG
Trần Thị Bích Huệ on LÂM HỒNG TÚ: LỤC BÁT BỐN MÙA
nguyen van lung on CÁI ĐUÔI TÔN NGỘ KHÔNG
Ngô Văn Hải on CHUYỆN BÁ NHA – TỬ KỲ
Phan Huy Vũ on THƠ LÂM THỊ HỒNG TÚ
Trần Thị Bích Huệ on THƠ LÂM THỊ HỒNG TÚ
Nguyễn Hữu Đức on LÂM HỒNG TÚ: LỤC BÁT BỐN MÙA
Nguyễn Thị Chinh on VĂN CAO: TRƯƠNG CHI LÀ TÔI ĐẤY
Nguyen Van Nam on THÔNG TIN THẬT VÀ GIẢ?
Thanh Minh on GIA PHONG XỨ NGHỆ
NGUYỄN VĂN ĐOÀN on LỜI NÀO CỦA TRỊNH CÔNG SƠN?
LÒ LÃO NÔNG/NGUYỄN ĐỨC TOAN on THÔNG TIN THẬT VÀ GIẢ?
(Vẫn là) Cháu ngoan Bác Hồ. on NGHE ĐIỆN THOẠI OSIN HUY ĐỨC
nguyễn văn Đức on LỜI NÀO CỦA TRỊNH CÔNG SƠN?
Người VN Yêu Nước on NGHE ĐIỆN THOẠI OSIN HUY ĐỨC
Người VN Yêu Nước on NGHE ĐIỆN THOẠI OSIN HUY ĐỨC
Người nhà quê on GIA PHONG XỨ NGHỆ
Nguyễn Đắc Vinh on NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA – 1
Trần Ngọc Rô on CÒN ĐÂU SÔNG NHUỆ NGÀY XƯA
Giời Ơi on GIA PHONG XỨ NGHỆ
T Nguyen on ĐÔI MẮT LÝ SƠN
Ha Dinh Van on KIẾN BÒ ĐI ĐÂU?
Muathuhanoi on ĐÔI MẮT LÝ SƠN
Người VN Yêu Nước on CỦA CE’SAR XIN TRẢ LẠI CHO CE’SAR
nguyenvan on KIẾN BÒ ĐI ĐÂU?
Đặng Huy Văn on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Đặng Huy Văn on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Phan Nguyên on KIẾN BÒ ĐI ĐÂU?
Ông Đồ xứ Nghệ on HOÀNG SA LÀ ĐÂU HỞ NGOẠI?
Bác Hồ sống mãi trong sự cay đắng cùa chúng ta! on SỰ NHẦM LẪN LỜI CA “GỬI NGƯỜI EM GÁI MIỀN NAM”
mai ngoc on KIẾN BÒ ĐI ĐÂU?
Trịnh Công Tiến on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Khách qua đường on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Đỗ Duy Văn on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Hà Văn Thịnh on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Tăng Bá Hùng on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
trần cường on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
phạm văn Lâm on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Phan Hoàng on KIẾN BÒ ĐI ĐÂU?
D­ương Đại Nghĩa on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Hoàng Thiên Thanh on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Gia đình Liệt sĩ chống Pháp, chống Mỹ on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
thiên đường XHCN on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Nguyễn Gia Linh on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Nguyễn Trường Sơn on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
D­ương Đại Nghĩa on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Nguyễn Văn An on KIẾN BÒ ĐI ĐÂU?
Nguyễn Văn An on MINH VƯƠNG
Cúc Quỳ hoa on TUYỆT THỰC
ANH NGUYỄN on THƠ XƯA CHƯA CŨ
Biết Tuốt on CHÂN DUNG PHÁC THẢO
Thanh Minh on TUYỆT THỰC
Công Trình on TRƯỜNG SA LÀNG TA
ĐoànhĐoành@ on NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA – 1
Cúc Quỳ hoa on TUYỆT THỰC
Anh Hoa on TUYỆT THỰC
tù nhân lương tâm on TUYỆT THỰC
mai ngoc on TRƯỜNG SA LÀNG TA
Trần Hiếu Nghĩa on NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA – 1
Trần Hiếu Nghĩa on NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA – 1
kieuhung on TUYỆT THỰC
buncuoiwa on TUYỆT THỰC
Bà Ngoại on PHẠM DUY VÀ TỐ HỮU
Nguyễn Trường Sơn on CÙ HUY HÀ VŨ VÀ CON CHIM XÒE QUẠT
Khúc hát sông quê on CÙ HUY HÀ VŨ VÀ CON CHIM XÒE QUẠT
Cùng là người HN on ĐÁM TANG TÔN VINH HỒ ĐỨC VIỆT
Văn Đức on TRÒ ĐÙA NHÂN THẾ
Hoàng Xuân Thảo on THƠ CHO THIẾU NHI: CHÂN VÀ CÁNH
Hoàng Xuân Thảo on TRÒ ĐÙA NHÂN THẾ
ĐoànhĐoành@ on TRIẾT HỌC CỦA NHÀ LỢN
Trần Thường Kiệt on ĐÁM TANG TÔN VINH HỒ ĐỨC VIỆT
Trần Thường Kiệt on TRIẾT HỌC CỦA NHÀ LỢN
Cai nuoc minh no the on LỄ TANG ÔNG HỒ ĐỨC VIỆT
Công Luận on BỌ LẬP THÔNG BÁO
Phạm Lưu Vũ on LIÊN HOAN THƠ TẠI PHÁP
Hoàng Khải on ĐÀ NẴNG VẮNG NHẤT
truclamthientruongy on ĐÀ NẴNG VẮNG NHẤT
Móng Rồng on BỌ LẬP THÔNG BÁO
Trần Dân Đen on BỌ LẬP THÔNG BÁO
Trương Duy Nhì on ĐÀ NẴNG VẮNG NHẤT
Hiên ngang, sáng ngời.... on ĐÀ NẴNG VẮNG NHẤT
Triời mô xanh bằng trời Can Lộc on NỬA NGÀY VỚI TRƯƠNG DUY NHẤT
Phạm Hồng Thái on NỬA NGÀY VỚI TRƯƠNG DUY NHẤT
Người VN Yêu Nước on NỬA NGÀY VỚI TRƯƠNG DUY NHẤT
Hồn Ma Võ Văn Kiệt on NGUYỄN KHOA ĐIỀM: SỰ TẦM THƯỜNG
HTvinh on SẮC DỤC
hát xẩm xứ nghệ on PHẢN ĐỘNG VÀ ĐỒI TRỤY?
Lê Duy Cường on PHẢN ĐỘNG VÀ ĐỒI TRỤY?
Lê Duy Cường on THƠ LÊ TUẤN LỘC
Nhân Văn Giai Phẩm on NGƯỜI MÊ VĂN HỌC BA LAN
Bùi Mai Hạnh on NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ
Bùi Mai Hạnh on NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ
Bùi Mai Hạnh on NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ
Bùi Mai Hạnh on NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ
D.Nhật Lệ on TÀI – TAI
3 Dê (tên tục Nguyễn Mười-Tạ Dũng, huý tự Nguyễn Chí Dũng) on PHẢN ĐỘNG VÀ ĐỒI TRỤY?
park gil oung on ÁO LỤA VÀ HOA SEN
Người sông Tiền on VĨNH BIỆT NGƯỜI VỀ SÔNG TƯƠNG
Dương Diệu Minh on THƠ DƯƠNG DIỆU MINH
Phương Xa Ty on THƠ DƯƠNG DIỆU MINH
hát xẩm xứ nghệ on NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ
Văn Đức on HUYỀN BÍ VÂN KIỀU
Lương Dũng Hà on NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ
Phạm Lưu Vũ on ĐỌC THƠ LÊ THÁI SƠN
xuân thơm on TẠI SAO VIỆT NAM?
Tran Kim Phuong on CHUYỆN TẮM TIÊN
Văn Đức on DỊU DÀNG
Bà thành on CHUYỆN TẮM TIÊN
Khách qua đường on GẶP GỠ THÁNG TƯ
mai ngoc on C’EST LA VIE! (*)
Nguyễn Hữu Cường on THƠ NGUYỄN XUÂN LAI
PHƯƠNG NAM on 4 PHÚT TUYỆT VỜI
Bất công on C’EST LA VIE! (*)
Nobody on CỬA LÒ QUÊ CHA
nguyễn xuân on THƠ BÙI MAI HẠNH
Nobody on CỬA LÒ QUÊ CHA
Vinh on BÁC SĨ THÚ Y
Nobody on CỬA LÒ QUÊ CHA
hát xẩm xứ nghệ on THƠ MỚI CỦA LÊ HUY MẬU
nguyễn xuân căn on CHIẾN TRANH
nguyễn xuân căn on CHIẾN TRANH
Vũ Đức Thắng on NGUYỄN PHAN HÁCH VÀ TÔI
nobody on CỬA LÒ QUÊ CHA
hội những người ko được giải là đây on CHÙM THƠ PHẠM ĐƯƠNG
V. Đ. on NGẪU HỨNG
Người VN Yêu Nước on CỬA LÒ QUÊ CHA
ChâuDiên on CỬA LÒ QUÊ CHA
Văn Đức on CỬA LÒ QUÊ CHA
phạm hữu đăng đạt on THẾ HỆ TÔI, MỘT THẾ HỆ CÚI ĐẦU
VIỆT HƯNG on CỬA LÒ QUÊ CHA
Người VN Yêu Nước on CỬA LÒ QUÊ CHA
Biển Đen on THỦ PHẠM
Tiến Hùng on THỦ PHẠM
Người VN Yêu Nước on THỦ PHẠM
Dinh Trung on THỦ PHẠM
Phạm Lưu Vũ on THỦ PHẠM
c on NHÂN DÂN
Văn Đức on CHIẾN TRANH
lanh thu on CHIẾN TRANH
vu vơ on CHIẾN TRANH
Lâm Tú on CHIẾN TRANH
Điện Hải 1858 on NHỮNG CON CHỮ BIỂU TÌNH
Nguyễn Anh Hùng on CHIẾN TRANH
Thái Doãn Táo on NHỮNG CON CHỮ BIỂU TÌNH
Bùi Thạch Hãn Cựu chiên binh on NHỮNG CON CHỮ BIỂU TÌNH
Nguyễn Đức Giang on NHỮNG CON CHỮ BIỂU TÌNH
mayhong hồ tây hà nội on NHỮNG CON CHỮ BIỂU TÌNH
FAn của Boi on BẠC MỆNH MỘT TÀI HOA!
Nguyễn Xuân Lai on THƠ NGUYỄN XUÂN LAI
nhà thơ Nguyễn Thị Mai on THƠ NGUYỄN XUÂN LAI
Ước mơ dân chủ công bằng on NGHĨ VỀ TRẢ LỜI VTV CỦA ÔNG NGUYỄN ĐÌNH LỘC
Cu Lon on THƠ MẠC MẠC
VIỆT HƯNG on NGÔN NGỮ MỚI
Bich Khe on NGÔN NGỮ MỚI
Nguyễn Xuân Lai on THƠ NGUYỄN XUÂN LAI
Phạm Lưu Vũ on ĐỌC LÀ NIỀM LẠC THÚ
Bà thành on THƠ NGUYỄN XUÂN LAI
Vĩ Trung Ngân on THƠ LÂM THỊ HỒNG TÚ
Đảng ta vĩ đại thật on MỘT BÀI HỌC TỪ PHẠM QUỲNH
108 anh hùng lương sơn bạc on BA SÀM ƠI, NGƯƠI Ở ĐÂU?
108 anh hùng lương sơn bạc on BLOG BA SÀM LẠI BỊ CƯỚP VÀ BỊ XUYÊN TẠC
Nguyễn Đức Tùng on DU TỬ LÊ GIỚI THIỆU TRỊNH SƠN
Phương Xa Ty on THƠ LÂM THỊ HỒNG TÚ
Nguyễn Trường Sơn on CÔNG AN KHÔNG ĐỨNG TRÊN LUẬT