Thứ Sáu, Tháng Sáu 18, 2021
Home Bài của bạn SỐ PHẬN CHÌM NỔI CỦA DANH NGÔN

SỐ PHẬN CHÌM NỔI CỦA DANH NGÔN

THÁI DOÃN HIỂU

logonhanaiMột lần khi đọc Tuyển tập  Thơ Trần Nhuận Minh để viết tiểu luận phê bình Thơ phải lay động mọi người về số phận nhân dân ! tôi chỉ cho nhà thơ hai sai sót cần phải sửa ngay. Đó là câu đề từ trên bài Chiều Yên Tử là “Kinh không có chữ ấy là chân kinh”, tác giả câu danh ngôn này Trần Nhuận Minh chua là Nguyễn Du. Tôi nói: không phải của Nguyễn Du mà đó là một câu kinh Phật của Thích Ca Mầu Ni, nguyên văn bằng tiếng Phạn. Câu thứ hai là đề bài thơ dài ngoằng nhưng khá hay “Đứng trên thành nhà Hồ nhớ câu thơ Phúc chu thủy tín dân do thủy [Lật thuyền mới biết dân như nước]  của Ức trai Nguyễn Trãi”. Tôi nói với Nhuận Minh câu ấy không phải của Ức Trai Nguyễn Trãi mà là của vua Đường Thái Tông tức Lý Thế Dân từng răn đe Thái tử khi giao vương quyền lại cho Thái tử, chuẩn bị lên thay vua cha trị vì thiên hạ. Nguyên văn chữ Hán, dịch “Vua có thể ví với con thuyền, dân có thể ví với nước, nước chở được thuyền mà cũng có thể làm cho thuyền lật úp” (Tinh quán chính yếu, quyển 4). Thực ra, tác giả câu ấy cũng không phải là Lý Thế Dân, nó là câu tấu trong bản tấu chương mà văn thần Ngụy Chinh dâng lên đức vua Lý Thế Dân. Thế Dân đã “mượn” câu ấy để giáo huấn Thái tử.

Viết thư cho tôi, Trần Nhuận Minh có vẻ cay cú bảo rằng:

a/ Câu thơ Tài tri vô tự thị chân kinh, bác bảo không phải của Nguyễn Du là bác sai. Nguyên văn câu kết bài số 126 Thơ chữ Hán Nguyễn Du, in lần thứ II, Nxb Văn Học 1978, trang 443 . Bài thơ có tên Lương Chiêu minh Thái tử phân kinh thạch đài, hai câu kết nguyên văn như sau :

Cập đáo phân kinh thạch đài hạ

Tài tri vô tự thị chân kinh     (trang 445)

Cụ Nguyễn Văn Tú dịch là  (trang 448)

Thạch đài dấu cũ lân la

Mới hay không chữ ấy là chân kinh.

(Các tập thơ chữ Hán tái bản đều giữ nguyên như vậy, với các chú thích cụ thể…)

b/ Câu thơ Phúc chu thủy tín dân do thủy, bác bảo không phải của Nguyễn Trãi cũng là bác sai. Nguyên văn ở bài số 13 Quan hải, Nguyễn Trãi toàn tập, in lần thứ hai, NXB Khoa học Xã hội 1976, trang 280, nguyên văn như sau:

Phúc chu thủy tín dân do thủy

Thị hiểm nan bằng mệnh tại thiên.

Bản dịch của Nguyễn Trãi toàn tập :

Lật thuyền mới rõ dân như nước

Cậy hiểm khôn xoay mệnh ở trời.

Vậy, cả hai câu bác đều nhầm, do vậy, xin bác cắt bỏ. Bác tra lại hai tập thơ trên, vẫn nguyên như vậy. Nguồn gốc nhiều câu thơ của các cụ ta đều lấy ở sách Tàu cả mà. Còn thơ thì đúng là của các cụ, do các cụ viết.

Toàn là người làm sách có uy tín  và toàn là nhà xuất bản bự nhất nước cũng không bằng nó đã được chép thành văn tự rành rành từ hơn 2.000 năm trước trong kinh Phật, và TK thứ 7 trong thông sử nhà Đại Đường… Chẳng lẽ  Thích Ca Mầu Ni và  Lý Thế Dân lại tái sinh vào kiếp sau để “đạo” của Nguyễn Du, Nguyễn Trãi? Chẳng qua là các cụ nhà ta mượn ý hoặc trích dẫn nhưng không đặt trong ngoặc kép (hồi ấy làm gì có ngoặc kép) và quên chú thích mà nên nông nỗi ấy.

Từ trường văn hóa mạnh của các nước có  nền văn minh cao như Ấn Độ, Trung Quốc đều tỏa xuống  nước nhỏ. Các nho sĩ ta xưa đã hấp thu ngay lấy những tinh hoa để làm phong phú mình lên. Này nhé, xin lấy Truyện Kiều của Nguyễn Du thì thấy: Nguyễn Du đã dịch 30 câu thơ và 27 lần mượn ý, chữ trong thơ cổ Trung Quốc, 46 lần mượn chữ Kinh Thi, 50 lần mượn chữ, ý trong các kinh truyện khác, 69 lần mượn điển tích trong các sách Thần tiên truyện, Tình sử  vv…, 21 lần mượn chữ và điển tích trong các sách Phật, Lão.

Đại loại những câu tả tâm trạng của Kim Trọng khi trở lại vườn thúy: “Trước sau nào thấy bóng người – Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông” (Truyện Kiều) là dịch quá siêu từ thơ Thôi Hộ tưởng niệm một người đẹp: “Nhân diện bất tri hà xứ khứ – Đào hoa y cựu tiếu đông phong” (Mặt hoa không biết giờ đâu nhỉ – Cợt gió hoa đào vẫn thắm tươi – TDH dịch) [Đề Đô Thành Nam trang]

Trong lời dạy của Hồ Chủ tịch có khá nhiều câu gần như mượn lại từ Khổng Tử, Mạnh Tử, Trang Tử, thơ cổ… dùng theo kiểu bình cũ rượu mới, mục đích là để vận động quần chúng cách mạng.

Nội hàm câu “Trung với Nước hiếu với Dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” biến tướng từ ngoại diên câu “Trung quân ái quốc”, “Trung với vua, hiếu với cha mẹ”.

Câu của Hồ Chủ tịch dùng rất nhiều lần vào năm 1945-46:

“Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, đó mới là cha mẹ của dân” vốn lấy từ câu của Phạm Trọng Yêm đời Tống “Tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu. Hậu thiên hạ nhi lạc chi lạc”.

Câu của Hồ Chủ tịch “Nước lấy dân làm gốc” là xuất phát từ câu “Dân vi bang bản” hoặc “Quốc dĩ dân bản” của Khổng Tử, và câu  “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” (Lợi ích của dân là trên hết, thứ đến là lợi ích của quốc gia, còn lợi ích của vua là không đáng kể” của Mạnh Tử. Câu này Bác Hồ dịch ra tiếng Pháp đăng trên Tạp chí Cộng sản năm 1921 là: “L’in térêt du peuple avant tout, celui de la nation vient après, celui du roi n’est  rien”.

 Câu của Hồ Chủ  tịch “Không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng” là lấy ý trong câu “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên. Đã công bằng thì không nghèo, đã hòa mục thì không thiếu. Lòng dân đã yên thì không sợ nghiêng đổ” của Khổng Tử.

Câu của Hồ  Chủ  tịch “Không có việc gì khó – Chỉ sợ lòng không bền – đào núi và lấp biển – quyết chí  ắt  làm nên” là câu dịch từ một bài thơ Trạng nguyên của Trung Quốc.

Đạc sơn thông đại hải

Luyện thạch bổ thiên thanh

Thế thượng nan vô sự

Nhân tâm tự bất kiên 

(Đào sông thông biển lớn

Luyện đá vá trời xanh

Trên đời không gì khó

Chỉ sợ lòng không bền)

Cũng vậy, câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh “Hãy tự cứu mình trước lúc trời cứu” vốn là một câu tục ngữ Pháp. Câu nói nhà văn nhà báo nào cũng nhắc trong sự trầm trồ thán phục “Chữ bầu lên nhà thơ” của Lê Đạt vốn là câu nói của nhà văn Pháp gốc Do Thái Étmông Giabes. Câu của Bác “Vì lợi ích mười năm thì  phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người” là câu của triết gia Liệt Tử, dịch nguyên văn “Vì hạnh phúc mười năm trồng cây, vì hạnh phúc trăm năm trồng người, vì hạnh phúc nghìn năm trồng đức”. Câu này được biến tướng qua nhiều người…

Hồ Chủ tịch không làm văn nên không thể  kết Cụ đạo văn. Người là nhà cách mạng. Muốn tuyên truyền để vận động, tập hợp quần chúng, người khôn khéo dùng hình thức bình cũ rượu mới để lọt tai mọi người.

Câu “Khách hàng là thượng đế” được rất nhiều người trong ngành thương nghiệp dùng nhưng họ chẳng cần biết tác giả là ai, chỉ cần hay hợp lý là được. Câu danh ngôn ấy là của Mitslanh – một nhà doanh nghiệp lớn, người Pháp về ngành săm lốp xe máy và ô tô. Nguyên văn đầy đủ là “Khách hàng là thượng đế vì họ là người chi tiền”.

Một người vì ba người. Ba người vì một người” là câu cửa miệng của ba chàng ngự lâm pháo thủ trong tiểu thuyết cùng tên của Đuyma cha. Câu ấy được lấy làm nguyên tắc hành động cho người dân theo chủ nghĩa cộng sản. Đuyma cha dùng thì thành công nhưng CNCS dùng thì thất bại ! Vì sao ?

Tôi đã bỏ ra cả đời người để làm một bộ sách danh ngôn lấy tên là LỜI VÀNG, đã xuất bản thành hai tập từ năm 1989-90 với 7.500 câu, được công chúng rất tán thưởng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có tuần chúng tôi đã bán được trên 3.000 cuốn tập 2. Cho đến nay bộ sưu tập đã lên đến 20.000 câu và nó vẫn được tôi cập nhật thường xuyên. Giáo sư Hoàng Ngọc Hiến rất thích bộ sách này với tư cách là Chủ tịch Hội Minh triết Việt. Ông có mời tôi đọc tham luận “Tấm biển chỉ đường – minh triết cho tất cả mọi người” về bộ sách này. Giáo sư đã đến nhà tôi bàn cách xuất bản bộ sách dày đến 1.500 trang khổ lớn để hỗ trợ cho Hội, nhưng rất tiếc chưa kịp dùng thì người đã mất. Là kẻ làm sách danh ngôn nên tôi nắm rất vững lai lịch và sự chìm nổi số phận của nhiều câu danh ngôn nổi tiếng. Tôi có thể chỉ cho các bạn biết những câu mà các nhà văn nhà báo Việt Nam hiện nay hay “cầm nhầm”.

Chân lý thật – giả ở đây là do sự cầm nhầm cố ý hay vô thức?

 

 

RELATED ARTICLES

SINH NHẬT MÙA THU

NGUYỄN TRỌNG TẠO SINH NHẬT MÙA THU Tặng Em Ai giấu trong màu thu Bông cúc xanh tháng bảy Nhìn cánh hoa anh thấy Thu về cùng gió xanh Ai giấu...

Văn Cầm Hải: Ở Việt Nam, số lượng nhà văn giỏi ngoại ngữ quá hiếm hoi

VĂN CẦM HẢI Mới đây, Văn Cầm Hải được Bộ Ngoại giao Mỹ mời tham gia Chương trình viết văn Quốc tế 2005 (International Writing...

BỐ VÀ CON

NGUYỄN TRỌNG TẠO Tặng con và bố Tú Con gọi nồng nàn tiếng bố Bố cưng gái rượu yêu kiều  Rồi con thành bà nội ngoại Bố mãi gọi...

3 COMMENTS

 1. Theo em biết, câu “Vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” còn được lý giải là bắt nguồn từ Quản Di ngô (Quản Trọng): “Nhất niên chi kế, mạc ư thụ cốc; thập niên chi kế, mạc ư thụ mộc; bách niên chi kế, mạc ư thụ nhân” (Kế 1 năm, không gì bằng trồng ngũ cốc; kế 10 năm, không gì bằng trồng cây; kế trăm năm, không gì bằng trồng người). Không hiểu bác Thái Doãn Hiếu nghĩ thế nào?

 2. Tiên thiên hạ nhi ưu, chi ưu.
  Hậu thiên hạ nhi lạc, dĩ lạc.

  Quốc dĩ dân vi bản.
  (Dân dĩ thực vi thiên)

  Thế thượng vô nan sự
  Chỉ khủng tâm bất kiên.

  Một người vì ba người
  Ba người vì một người.

  Adin za vxec
  Vxe za atnavo

  Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng.
  Bất hoạn bần nhi hoạn bất quân.

 3. “Thiên hạ là thiên hạ của thiên hạ”!Cái chợ văn chương xào xáo mấy con chữ thời này,kiếp nọ lại qua khác gì mấy cái điếu cày công cộng.
  Bao thế hệ nhai bã mía của người xưa cứ lu loa là mía mới trồng.Bàn chuyện khôi hài văn veo vằn vèo muôn năm bát nháo.Từ thuở hàn vi,học trò cấp 1,Cá Gỗ đã buột miệng những lời mà bọn con nít ngỡ Ranh ngôn:-Lời nói có uy lực nhờ địa vị,có giá trị nhờ đồng tiền.
  -Ai hiểu được thực chất,ta tôn làm đại nhân.
  Nói về văn thời nay không đủ cơ ví von với tiền nhân…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular

SINH NHẬT MÙA THU

NGUYỄN TRỌNG TẠO SINH NHẬT MÙA THU Tặng Em Ai giấu trong màu thu Bông cúc xanh tháng bảy Nhìn cánh hoa anh thấy Thu về cùng gió xanh Ai giấu...

Văn Cầm Hải: Ở Việt Nam, số lượng nhà văn giỏi ngoại ngữ quá hiếm hoi

VĂN CẦM HẢI Mới đây, Văn Cầm Hải được Bộ Ngoại giao Mỹ mời tham gia Chương trình viết văn Quốc tế 2005 (International Writing...

BỐ VÀ CON

NGUYỄN TRỌNG TẠO Tặng con và bố Tú Con gọi nồng nàn tiếng bố Bố cưng gái rượu yêu kiều  Rồi con thành bà nội ngoại Bố mãi gọi...

KHI XÃ HỘI XUỐNG CẤP, NHÀ THƠ – NGƯỜI Ở ĐÂU?

NGUYỄN TRỌNG TẠO (Nguyễn Đức Tùng thực hiện) Nguyễn Đức Tùng: Rất vui được trò chuyện với anh Nguyễn Trọng Tạo, chàng thi sĩ lãng mạn...

Recent Comments

loctran on THỜI MẠT
Đào Nguyên Lan on THƠ NGUYỄN NGỌC VƯỢNG
tamnguyenxuan55gmail.com on 3 TẢN VĂN CỦA ĐẬU THỊ THƯƠNG
Vương on ĐẤT NƯỚC TÔI
Nguyễn Hoàng Sơn on NHÀ THƠ NGUYỄN DUY VỀ LÀNG
tu sinh on BA THẰNG BẠN
Nguyễn Thanh Cừ on TỔNG THỐNG
Trần Anh Dũng on THƠ ĐẶNG LƯU SAN
Nguyễn Ngọc Phong on “SUY NGẪM” CỦA LÊ THANH DŨNG
Hoàng Trí on NGỤM CHÁO LÚ
Trâu Hà Tĩnh on BA CÂU HỎI CHO HOÀNG HƯNG
sonnghithu@gmail.com on NGƯỜI VỀ TRƯỜNG SA
phamducquy on THƠ VÕ THANH AN
trần vũ long on THƠ VÕ THANH AN
Nguyễn Trường Sơn on DƯỚI BÓNG CÂY XANH
TRẦN NHUỆ on DƯỚI BÓNG CÂY XANH
Nguyễn Thanh Cừ on DƯỚI BÓNG CÂY XANH
Lê Kinh Thắng - Tham tán Thương mại tại Nam Phi on CẢM THỨC 42 NĂM TÌNH ĐOẠN TUYỆT
Lê Anh Phong - TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình on CẢM THỨC 42 NĂM TÌNH ĐOẠN TUYỆT
Nguyễn Thị Bích Lài - Đồng hương của hai người hiện ở TP. Pleiku - tỉnh Gialai – Pleiku. on CẢM THỨC 42 NĂM TÌNH ĐOẠN TUYỆT
Phạm Đông on VĂN TẾ CÂY HÀ NỘI
Nguyễn Thanh Cừ on ĐỐI THOẠI VỚI LÝ QUANG DIỆU
Nguyễn Thanh Cừ on XIN ĐỪNG ĐỤNG VÀO CÂY…
Người lái đò on ĐANG SỐNG MÀ ĐÃ BẢO TÀNG…
Phan Thai Duc Hieu on THÂN PHỤ TÔI
THUYTANTHUYTRUONG on TUYẾT NGA
jamesnguyen on CON TUYẾT
jamesnguyen on KIẾP HÀI NHI
Khanh nguyen on NẾU NHƯ KHÔNG… NẾU
Người Nha Trang on LỜI NGUYỀN CỦA BIỂN
Người Nha Trang on LỜI NGUYỀN CỦA BIỂN
Pham Tien Cat on NGUYỄN HOA VÀ THƠ
Anh Nguyên on CÁI ĐINH ỐC
Nguyễn Thanh Cừ (Hà Nội) on NGUYỄN TRỌNG TẠO HAY ÔNG “ĐỦ MÓN, 5 SAY”
phạm Dũng on SUY NGHĨ VỀ HÒA HỢP
Nguyễn Thị Long on KHOẢNG TRỐNG KHÔNG LẤP ĐẦY
nguyễn thị thanh minh on KHOẢNG TRỐNG KHÔNG LẤP ĐẦY
Nhà giáo Nguyễn Hữu Duyến. on VĨNH BIỆT NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG SÁNG
Nhà giáo Nguyễn Hữu Duyến. on KHÚC HÁT SÔNG QUÊ – BÀI CA CỦA MỌI NGƯỜI
Lâm Bích Thủy on THƠ VALENTINE 2014
Anh Nguyên on THƠ VALENTINE 2014
Pham Tuấn Thọ on NGHỆ THUẬT TÌNH THƯƠNG
Nguyễn Tiến Dũng on NGHỆ THUẬT TÌNH THƯƠNG
Phạm Trường Thi on NGHỆ THUẬT TÌNH THƯƠNG
phạm tuấn thọ on NGHỆ THUẬT TÌNH THƯƠNG
Nguoi mien nui on QUYẾT LIỆT LÀ… TAN VỠ
Nguyễn Mộng Nhưng on NGHỆ THUẬT TÌNH THƯƠNG
phó thường dân on NGUY CƠ TỪ TRUNG QUỐC
thời đại khoa học on GẶP TƯỚNG GIÁP VÀ NGẪM VỀ NGƯỜI
Nỗi buồn hoa phượng on TRUYỆN CỰC NGẮN: BIẾU SÁCH
Gloomy 1721979 on KINH SÁCH CỦA NƯỚC VỆ
Dân gian: "Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét" on NƯỚC ICELAND KÍNH TRỌNG NHẤT NGHỀ VIẾT VĂN
Hoạ sĩ Trần Thị Bích Huệ on BÁC NGỦ NGON KHÔNG?
Huỳnh Văn Úc on BÁC NGỦ NGON KHÔNG?
Van Duc on HOA MẠC TRẮNG
nguyễncamgiang@yahoo.com.vn on NHỮNG CÁI CHẾT TỨC TƯỞI CỦA NHÀ VĂN
Danh Hiếu on ĐI TÌM MỘT NHÀ THƠ
Nhan Van on HỒI KÝ CA SĨ
Bà Ngoại on HỒI KÝ CA SĨ
Văn Nhân. on HỒI KÝ CA SĨ
Dungquy on HỒI KÝ CA SĨ
Người nhà quê on SUY NGẪM CỦA LÊ THANH DŨNG
nguyenvan on TÔI YÊU VIỆT NAM
Thanh Minh on TÔI YÊU VIỆT NAM
Hoàng Lãng Thụy on INRASARA BÌNH BÀI THƠ “CHIA”
Đỗ Cảnh Thìn on VU LAN – NGÀY TẠ MẸ
ANH NGUYỄN on HAI BỨC ẢNH TỪ CHINA
Nguyễn thanh Hà on VU LAN – NGÀY TẠ MẸ
Thanh nien nghiem tuc on ĐẶNG HUY VĂN DẶN PHƯƠNG UYÊN
Hà quang Minh on VU LAN – NGÀY TẠ MẸ
Trọng Hoàng on VU LAN – NGÀY TẠ MẸ
Văn Nhân. on HỌC LÀM QUAN
vũ thảo on KHÔNG ĐỀ 72
Quyen on KHÔNG ĐỀ 72
Quyen on HỌC LÀM QUAN
Nguoi lam thue on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
nguyenvan on HỌC LÀM QUAN
GÀ QUÊ on HỌC LÀM QUAN
montaukmosquito on HỌC LÀM QUAN
Phạm Lưu Vũ on KHÔNG ĐỀ 72
Hạnh Nhung on KHÔNG ĐỀ 72
dinhqn on KHÔNG ĐỀ 72
hoang anh on LƯU MANH KẺ CHỢ
Khánh Minh on KHÔNG ĐỀ 72
Nhị Mai on KHÔNG ĐỀ 72
Bá Tiến on TUYẾT NGA
Thanh Minh on TUYẾT NGA
HOÀNG TRƯỜNG SA on HAI BỨC ẢNH TỪ CHINA
Gloomy 1721979 on HAI BỨC ẢNH TỪ CHINA
Thập tứ đại ngu. on HAI BỨC ẢNH TỪ CHINA
mai thanh sơn on ĐI TÌM MỘT NHÀ THƠ
Hồ Muôn on ĐI TÌM MỘT NHÀ THƠ
ANH NGUYỄN on LƯU MANH KẺ CHỢ
ANH NGUYỄN on CHÙM THƠ BIỂN
Thanh Minh on LƯU MANH KẺ CHỢ
hoang anh on LƯU MANH KẺ CHỢ
Vũ Xuân Tửu on LƯU MANH KẺ CHỢ
luong thien on LƯU MANH KẺ CHỢ
nguyenvan on LƯU MANH KẺ CHỢ
Phan Thế Thủy on LƯU MANH KẺ CHỢ
T. A. T on THÂN PHỤ TÔI
Lê văn Minh on THÂN PHỤ TÔI
Tô Lê Sơn on THÂN PHỤ TÔI
ANH NGUYỄN on SẮC DỤC
Đỗ Duy Văn on THÂN PHỤ TÔI
Lưu Đinh Anh on SẮC DỤC
hao hao on THÂN PHỤ TÔI
nguyenvan on 23 TẦNG NGƯỜI
Văn Trường Lưu on CHUYỆN BÁ NHA – TỬ KỲ
Hoàng Văn Hoan on CÁI ĐUÔI TÔN NGỘ KHÔNG
Trần Thị Bích Huệ on LÂM HỒNG TÚ: LỤC BÁT BỐN MÙA
nguyen van lung on CÁI ĐUÔI TÔN NGỘ KHÔNG
Ngô Văn Hải on CHUYỆN BÁ NHA – TỬ KỲ
Phan Huy Vũ on THƠ LÂM THỊ HỒNG TÚ
Trần Thị Bích Huệ on THƠ LÂM THỊ HỒNG TÚ
Nguyễn Hữu Đức on LÂM HỒNG TÚ: LỤC BÁT BỐN MÙA
Nguyễn Thị Chinh on VĂN CAO: TRƯƠNG CHI LÀ TÔI ĐẤY
Nguyen Van Nam on THÔNG TIN THẬT VÀ GIẢ?
Thanh Minh on GIA PHONG XỨ NGHỆ
NGUYỄN VĂN ĐOÀN on LỜI NÀO CỦA TRỊNH CÔNG SƠN?
LÒ LÃO NÔNG/NGUYỄN ĐỨC TOAN on THÔNG TIN THẬT VÀ GIẢ?
(Vẫn là) Cháu ngoan Bác Hồ. on NGHE ĐIỆN THOẠI OSIN HUY ĐỨC
nguyễn văn Đức on LỜI NÀO CỦA TRỊNH CÔNG SƠN?
Người VN Yêu Nước on NGHE ĐIỆN THOẠI OSIN HUY ĐỨC
Người VN Yêu Nước on NGHE ĐIỆN THOẠI OSIN HUY ĐỨC
Người nhà quê on GIA PHONG XỨ NGHỆ
Nguyễn Đắc Vinh on NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA – 1
Trần Ngọc Rô on CÒN ĐÂU SÔNG NHUỆ NGÀY XƯA
Giời Ơi on GIA PHONG XỨ NGHỆ
T Nguyen on ĐÔI MẮT LÝ SƠN
Ha Dinh Van on KIẾN BÒ ĐI ĐÂU?
Muathuhanoi on ĐÔI MẮT LÝ SƠN
Người VN Yêu Nước on CỦA CE’SAR XIN TRẢ LẠI CHO CE’SAR
nguyenvan on KIẾN BÒ ĐI ĐÂU?
Đặng Huy Văn on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Đặng Huy Văn on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Phan Nguyên on KIẾN BÒ ĐI ĐÂU?
Ông Đồ xứ Nghệ on HOÀNG SA LÀ ĐÂU HỞ NGOẠI?
Bác Hồ sống mãi trong sự cay đắng cùa chúng ta! on SỰ NHẦM LẪN LỜI CA “GỬI NGƯỜI EM GÁI MIỀN NAM”
mai ngoc on KIẾN BÒ ĐI ĐÂU?
Trịnh Công Tiến on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Khách qua đường on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Đỗ Duy Văn on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Hà Văn Thịnh on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Tăng Bá Hùng on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
trần cường on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
phạm văn Lâm on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Phan Hoàng on KIẾN BÒ ĐI ĐÂU?
D­ương Đại Nghĩa on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Hoàng Thiên Thanh on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Gia đình Liệt sĩ chống Pháp, chống Mỹ on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
thiên đường XHCN on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Nguyễn Gia Linh on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Nguyễn Trường Sơn on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
D­ương Đại Nghĩa on GỬI THỦ TƯỚNG BA DŨNG
Nguyễn Văn An on KIẾN BÒ ĐI ĐÂU?
Nguyễn Văn An on MINH VƯƠNG
Cúc Quỳ hoa on TUYỆT THỰC
ANH NGUYỄN on THƠ XƯA CHƯA CŨ
Biết Tuốt on CHÂN DUNG PHÁC THẢO
Thanh Minh on TUYỆT THỰC
Công Trình on TRƯỜNG SA LÀNG TA
ĐoànhĐoành@ on NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA – 1
Cúc Quỳ hoa on TUYỆT THỰC
Anh Hoa on TUYỆT THỰC
tù nhân lương tâm on TUYỆT THỰC
mai ngoc on TRƯỜNG SA LÀNG TA
Trần Hiếu Nghĩa on NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA – 1
Trần Hiếu Nghĩa on NHẬT KÝ BÁC SĨ HÓA – 1
kieuhung on TUYỆT THỰC
buncuoiwa on TUYỆT THỰC
Bà Ngoại on PHẠM DUY VÀ TỐ HỮU
Nguyễn Trường Sơn on CÙ HUY HÀ VŨ VÀ CON CHIM XÒE QUẠT
Khúc hát sông quê on CÙ HUY HÀ VŨ VÀ CON CHIM XÒE QUẠT
Cùng là người HN on ĐÁM TANG TÔN VINH HỒ ĐỨC VIỆT
Văn Đức on TRÒ ĐÙA NHÂN THẾ
Hoàng Xuân Thảo on THƠ CHO THIẾU NHI: CHÂN VÀ CÁNH
Hoàng Xuân Thảo on TRÒ ĐÙA NHÂN THẾ
ĐoànhĐoành@ on TRIẾT HỌC CỦA NHÀ LỢN
Trần Thường Kiệt on ĐÁM TANG TÔN VINH HỒ ĐỨC VIỆT
Trần Thường Kiệt on TRIẾT HỌC CỦA NHÀ LỢN
Cai nuoc minh no the on LỄ TANG ÔNG HỒ ĐỨC VIỆT
Công Luận on BỌ LẬP THÔNG BÁO
Phạm Lưu Vũ on LIÊN HOAN THƠ TẠI PHÁP
Hoàng Khải on ĐÀ NẴNG VẮNG NHẤT
truclamthientruongy on ĐÀ NẴNG VẮNG NHẤT
Móng Rồng on BỌ LẬP THÔNG BÁO
Trần Dân Đen on BỌ LẬP THÔNG BÁO
Trương Duy Nhì on ĐÀ NẴNG VẮNG NHẤT
Hiên ngang, sáng ngời.... on ĐÀ NẴNG VẮNG NHẤT
Triời mô xanh bằng trời Can Lộc on NỬA NGÀY VỚI TRƯƠNG DUY NHẤT
Phạm Hồng Thái on NỬA NGÀY VỚI TRƯƠNG DUY NHẤT
Người VN Yêu Nước on NỬA NGÀY VỚI TRƯƠNG DUY NHẤT
Hồn Ma Võ Văn Kiệt on NGUYỄN KHOA ĐIỀM: SỰ TẦM THƯỜNG
HTvinh on SẮC DỤC
hát xẩm xứ nghệ on PHẢN ĐỘNG VÀ ĐỒI TRỤY?
Lê Duy Cường on PHẢN ĐỘNG VÀ ĐỒI TRỤY?
Lê Duy Cường on THƠ LÊ TUẤN LỘC
Nhân Văn Giai Phẩm on NGƯỜI MÊ VĂN HỌC BA LAN
Bùi Mai Hạnh on NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ
Bùi Mai Hạnh on NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ
Bùi Mai Hạnh on NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ
Bùi Mai Hạnh on NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ
D.Nhật Lệ on TÀI – TAI
3 Dê (tên tục Nguyễn Mười-Tạ Dũng, huý tự Nguyễn Chí Dũng) on PHẢN ĐỘNG VÀ ĐỒI TRỤY?
park gil oung on ÁO LỤA VÀ HOA SEN
Người sông Tiền on VĨNH BIỆT NGƯỜI VỀ SÔNG TƯƠNG
Dương Diệu Minh on THƠ DƯƠNG DIỆU MINH
Phương Xa Ty on THƠ DƯƠNG DIỆU MINH
hát xẩm xứ nghệ on NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ
Văn Đức on HUYỀN BÍ VÂN KIỀU
Lương Dũng Hà on NHẠY CẢM CHÍNH TRỊ
Phạm Lưu Vũ on ĐỌC THƠ LÊ THÁI SƠN
xuân thơm on TẠI SAO VIỆT NAM?
Tran Kim Phuong on CHUYỆN TẮM TIÊN
Văn Đức on DỊU DÀNG
Bà thành on CHUYỆN TẮM TIÊN
Khách qua đường on GẶP GỠ THÁNG TƯ
mai ngoc on C’EST LA VIE! (*)
Nguyễn Hữu Cường on THƠ NGUYỄN XUÂN LAI
PHƯƠNG NAM on 4 PHÚT TUYỆT VỜI
Bất công on C’EST LA VIE! (*)
Nobody on CỬA LÒ QUÊ CHA
nguyễn xuân on THƠ BÙI MAI HẠNH
Nobody on CỬA LÒ QUÊ CHA
Vinh on BÁC SĨ THÚ Y
Nobody on CỬA LÒ QUÊ CHA
hát xẩm xứ nghệ on THƠ MỚI CỦA LÊ HUY MẬU
nguyễn xuân căn on CHIẾN TRANH
nguyễn xuân căn on CHIẾN TRANH
Vũ Đức Thắng on NGUYỄN PHAN HÁCH VÀ TÔI
nobody on CỬA LÒ QUÊ CHA
hội những người ko được giải là đây on CHÙM THƠ PHẠM ĐƯƠNG
V. Đ. on NGẪU HỨNG
Người VN Yêu Nước on CỬA LÒ QUÊ CHA
ChâuDiên on CỬA LÒ QUÊ CHA
Văn Đức on CỬA LÒ QUÊ CHA
phạm hữu đăng đạt on THẾ HỆ TÔI, MỘT THẾ HỆ CÚI ĐẦU
VIỆT HƯNG on CỬA LÒ QUÊ CHA
Người VN Yêu Nước on CỬA LÒ QUÊ CHA
Biển Đen on THỦ PHẠM
Tiến Hùng on THỦ PHẠM
Người VN Yêu Nước on THỦ PHẠM
Dinh Trung on THỦ PHẠM
Phạm Lưu Vũ on THỦ PHẠM
c on NHÂN DÂN
Văn Đức on CHIẾN TRANH
lanh thu on CHIẾN TRANH
vu vơ on CHIẾN TRANH
Lâm Tú on CHIẾN TRANH
Điện Hải 1858 on NHỮNG CON CHỮ BIỂU TÌNH
Nguyễn Anh Hùng on CHIẾN TRANH
Thái Doãn Táo on NHỮNG CON CHỮ BIỂU TÌNH
Bùi Thạch Hãn Cựu chiên binh on NHỮNG CON CHỮ BIỂU TÌNH
Nguyễn Đức Giang on NHỮNG CON CHỮ BIỂU TÌNH
mayhong hồ tây hà nội on NHỮNG CON CHỮ BIỂU TÌNH
FAn của Boi on BẠC MỆNH MỘT TÀI HOA!
Nguyễn Xuân Lai on THƠ NGUYỄN XUÂN LAI
nhà thơ Nguyễn Thị Mai on THƠ NGUYỄN XUÂN LAI
Ước mơ dân chủ công bằng on NGHĨ VỀ TRẢ LỜI VTV CỦA ÔNG NGUYỄN ĐÌNH LỘC
Cu Lon on THƠ MẠC MẠC
VIỆT HƯNG on NGÔN NGỮ MỚI
Bich Khe on NGÔN NGỮ MỚI
Nguyễn Xuân Lai on THƠ NGUYỄN XUÂN LAI
Phạm Lưu Vũ on ĐỌC LÀ NIỀM LẠC THÚ
Bà thành on THƠ NGUYỄN XUÂN LAI
Vĩ Trung Ngân on THƠ LÂM THỊ HỒNG TÚ
Đảng ta vĩ đại thật on MỘT BÀI HỌC TỪ PHẠM QUỲNH
108 anh hùng lương sơn bạc on BA SÀM ƠI, NGƯƠI Ở ĐÂU?
108 anh hùng lương sơn bạc on BLOG BA SÀM LẠI BỊ CƯỚP VÀ BỊ XUYÊN TẠC
Nguyễn Đức Tùng on DU TỬ LÊ GIỚI THIỆU TRỊNH SƠN
Phương Xa Ty on THƠ LÂM THỊ HỒNG TÚ
Nguyễn Trường Sơn on CÔNG AN KHÔNG ĐỨNG TRÊN LUẬT
hoanganh lam on THƠ LÂM THỊ HỒNG TÚ
batrioldman on DILI ADAM & EVA